Naudinga informacija

Įgyvendinant 89/106/EEC Direktyvą Europos Sąjungos šalyse, siekiama užtikrinti, kad statybos produktas, esantis Europos Sąjungos rinkoje, būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jis bus panaudotas, atitiktų esminius reikalavimus, ir kad tokie produktai į bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką būtų tiekiami be jokių apribojimų.

 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus bei tiekiami į Europos Sąjungos rinką, turi būti paženklinti „CE" ženklu.

 

„CE" ženklas patvirtina:

  • kad statybos produktų charakteristikos atitinka perimtų darniųjų standartų, kurie buvo paskelbti „Official Journal of the European Communities", reikalavimus.
  • kad statybos produktų charakteristikos atitinka Europos techninio liudijimo reikalavimus;
  • kad statybos produktų charakteristikos atitinka nacionalines technines specifikacijas, apie kurias pagal nustatytą procedūrą buvo informuotos Europos Sąjungos valstybės.

 

Gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas) turi teisę „CE" ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.

 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. Šie reikalavimai, siejami su iš anksto numatomais poveikiais, yra:

 

  1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
  2. Gaisrinė sauga
  3. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga
  4. Saugus naudojimas
  5. Apsauga nuo triukšmo
  6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

Kliento prisijungimas