UAB HCTC savo gamybos procesuose diegia naujas skaitmenines gamybos technologijas

Nuo 2020 m. gruodžio mėnesio UAB HCTC pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB HCTC Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0010.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimui. Projekto metu bus įsigyta skaitmeninė langų ir durų ruošinių apdirbimo įranga bei gaminių projektavimo programinė įranga. Naujos skaitmeninės gamybos technologijos didins gamybos efektyvumą ir gaminamos produkcijos asortimentą, sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB HCTC optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB HCTC

Projekto vykdytojas: UAB HCTC

Bendra projekto vertė: 382.000 eur

Skirtas finansavimas iki: 134.300 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2020-12-03

Projekto vykdymo pabaiga: 2021-11-30

Į VIRŠŲ